วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (โบรชัวร์ Brochure)

การสร้างงานนำเสนอข้อมูลแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ที่พบเห็นบ่อย ๆ จะเป็นแผ่นพับชนิด 3 พับ ส่วนชนิดอื่น ๆ นั้นพบได้ไม่บ่อยนัก ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณของข้อความที่ลงนั้นต้องการให้สั้น กระชับ ได้ใจความ และอ่านเข้าใจง่าย แผ่นพับชนิด 3 พับ จึงเป็นที่นิยมมากกว่า เรามาศึกษาวิธีการสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Publisher 2003 กันนะครับ
1. ศึกษาตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในการสร้างชิ้นงาน ดังนี้


2. เมื่อเข้าใจการกำหนดหน้าของแผ่นพับประชาสัมพันธ์แล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับ ดูตัวอย่างข้างล่างนี้


( Start ::> Programs ::> Microsoft office ::> Microsoft Office Publisher2003)

3. มาศึกษาส่วนประกอบของโปรแกรมในส่วนที่ใช้ทำงานเพื่อความสะดวกในการทำงานก่อนนะครับ


- Publications for Print เป็นหมวดการออกแบบสิ่งตีพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว ปฏิทิน แผ่นพับ นามบัตร แบบปกเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น


- Web site and E-mail เป็นหมวดการออกแบบเว็บไซต์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์


- Design Sets เป็นหมวดการออกแบบป้ายโฆษณา ฉากเวทีต่าง ๆ


- Blank Publications เป็นหมวดการออกแบบอิสระจากหน้ากระดาษทำงานเปล่า

:::>>>มาออกแบบแผ่นพับกันเถอะ<<<:::

4. คลิกเลือกหมวด Publications for Print จะมีแบบต่าง ๆ ให้เลือกจำนวนมาก ดังภาพ


ให้คลิกเลือก Brochures เมื่อคลิกแล้ว จะเห็นรูปแบบสวย ๆ ด้านขวามือ จำนวนมาก ให้เลือกรูปแบบที่คิดว่าชอบที่สุด 1 แบบ แล้วเริ่มทำตามลำดับ

1 ความคิดเห็น: